0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 Cyber League
New York Knicks (Cyber)
۱۱۸
۱۱۰
Washington Wizards (Cyber)
inprogress
۰۸:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۲۸
۱۲۷
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۲
۹۶
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۲
۱۲۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۱۸
۱۳۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۷:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۶۵
۷۳
Brooklyn Nets (Cyber)
inprogress
۰۹:۳۰
New York Knicks (Cyber)
۱۱۱
۱۱۶
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۳
۸۴
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۱
۱۲۹
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۸۹
۱۱۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۲۱
۱۲۸
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۳۰
۱۱۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۰۲
۱۲۳
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Indiana Pacers (Cyber)
۱۱۶
۱۰۹
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۸
۱۲۲
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۴
۰
Utah Jazz (Cyber)
inprogress
۱۰:۱۰
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۷
۱۴۵
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۳:۴۶
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۴
۱۴۱
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۳:۴۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۷
۱۲۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۵:۰۴
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۴۰
۱۳۴
Golden State Warriors (Cyber)
inprogress
۰۹:۰۰
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۰۳
۱۰۹
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۲:۳۸
New York Knicks (Cyber)
۱۲۱
۱۳۹
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۰۱:۲۲
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۷
۱۲۶
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۲:۳۸
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۱۲
۱۳۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۰۴
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۷
۱۰۴
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۳۴
۱۱۳
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۲
۱۲۸
Miami Heat (Cyber)
inprogress
۰۹:۰۳
  World NBA 2K22 3x3
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۶
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۴
۱۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۴
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۶
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۲
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۴
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۳
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۲
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۰
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
inprogress
۱۰:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
-
-
Toronto Raptors 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
  World NBA 2K21 1x1
Kawhi Leonard
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۴۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
Luka Doncic
Finished
۰۱:۰۰
James Harden
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۱:۴۰
LeBron James
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۴۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۰۰
Michael Jordan
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۱۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۲۰
LeBron James
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۰:۳۰
James Harden
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۴۰
Michael Jordan
۱۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۵۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۱۰
Bradley Beal
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۳۰
Tracy McGrady
۱۰
۱۲
Damian Lillard
Finished
۰۱:۵۰
Michael Jordan
۱۰
۱۲
LeBron James
Finished
۰۲:۰۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۳۰
Damian Lillard
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۲:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۰۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۲۰
James Harden
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۳۰
Kobe Bryant
۱۳
۱۰
Damian Lillard
Finished
۰۳:۴۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۵۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۰۰
LeBron James
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۱۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۴:۲۰
James Harden
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۳۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۴۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۵۰
LeBron James
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۰۵:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۵:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۲۰
James Harden
۱۲
۱۴
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۳۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۴۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۵۰
LeBron James
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۰۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۱۰
James Harden
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۲۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۶:۳۰
Russell Westbrook
۱۴
۱۲
Bradley Beal
Finished
۰۶:۴۰
Kawhi Leonard
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۷:۱۰
Russell Westbrook
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۷:۲۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۷:۳۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۵۰
LeBron James
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۸:۰۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۱۰
James Harden
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۸:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۳۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۸:۴۰
Tracy McGrady
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۵۰
James Harden
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۰۰
Kawhi Leonard
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۱۰
Kobe Bryant
۱۲
۶
Bradley Beal
Finished
۰۹:۲۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۹:۳۰
James Harden
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۴۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۵۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۰۰
Michael Jordan
۵
۳
Damian Lillard
inprogress
۱۰:۱۰
James Harden
-
-
Luka Doncic
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۰
  World Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
New Orleans Pelicans (Cyber)
۵۷
۷۲
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۵
۷۲
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۱
۷۶
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۰
۶۳
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Orlando Magic (Cyber)
۸۹
۷۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۸
۷۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۸۲
۶۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۶۸
۷۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Phoenix Suns (Cyber)
۸۸
۵۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۶
۵۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۷۰
۷۸
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۹
۸۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Indiana Pacers (Cyber)
۸۳
۷۳
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۰
۷۲
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۶۰
۸۰
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۳
۷۴
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۱
۶۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۹
۸۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۸
۶۱
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۸:۱۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۶۸
۷۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۳۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۷۵
۶۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۳۹
۵۷
Utah Jazz (Cyber)
inprogress
۰۹:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۰
۶
San Antonio Spurs (Cyber)
inprogress
۱۰:۰۷
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید